Vistas nageti 1kg, saldēti, Nīderlande (mērvienība: gb)

€5,32

Piegādes laikā prece kūst! Lūdzu izvērtēt šo apstākli, pasūtot konkrēto produktu un NEZIVĒLĒTIES to piegādēm ĀRPUS Rīgas, tas atkusīs pilnībā.