Liellopa filejas porcionēts steiks 200gr, saldēts (mērvienība: gb)

€7,51

Piegādes laikā prece kūst! Lūdzu izvērtēt šo apstākli, pasūtot konkrēto produktu un NEZIVĒLĒTIES to piegādēm ĀRPUS Rīgas, tas atkusīs pilnībā.