Cūkgaļas ribas BBQ, saldētas apm. 2 kg, (mērvienība: gb)

€24,32

Piegādes laikā prece kūst! Lūdzu izvērtēt šo apstākli, pasūtot konkrēto produktu un NEZIVĒLĒTIES to piegādēm ĀRPUS Rīgas, tas atkusīs pilnībā.